Pretraga


Kvalitetno zaoravanje zemljišta je polazna tačka,a za to je potrebno raditi sa što kvalitetnijim sredstvima za rad u poljoprivredi.U našoj radionici trudimo se da od kvalitetnog materijala proizvedemo što bolje proizvode.Na vama je da ih probate i ocenite. .Osnovna karakteristika naših proizvoda je kvalitet,što se postiže termičkom obradom.Termička obrada može da se uoči na našim proizvodima,koji iz tog razloga nisu ofarbani i to sa ciljem da bi kupac mogao da se uveri vizuelno o kvalitetu robe prilikom kupovine.

NAŠE USLUGE:
-izrada proizvoda na osnovu crteža,starih uzoraka
-popravak,navarivanje raznih oštrica tvrdim metalom
-remontovanje starih plugova ,ravnjaka i prevrtača,domaćih i uveženih
-popravak starih korišćenih raonika